Ustawa ochrona przyrody

Ustawa określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu. Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, . Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia września 20r.

Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. W dniu grudnia ogłoszony został tekst jednolity ustawy o ochronie przyrody.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia grudnia 20r.

Dnia grudnia 20roku sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Nowelizacja ustawy z dnia kwietnia 20roku .

Długo konsultowany rządowy projekt nowej ustawy o ochronie przyrody, gdzie zmiany dotyczyły głównie wycinki drzew, nie trafił pod obrady . Ponowna nowelizacja ustawy o ochronie przyrody jest już przesądzona. Nie jest natomiast wiadomo, co konkretnie miałoby się w niej zmienić. Przedmioty i treść ochrony, parki narodowe, władze i Fundusz Ochrony Przyrody. Klub PiS w najbliższym czasie złoży projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody dotyczący wycinki drzew – zapowiedział szef klubu Prawa i . Przez kraj od kilku dni przetacza się debata o skutkach znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.

Rządowego Procesu Legislacji umieszczony został ministerialny projekt założeń ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Ministerstwo Środowiska odnosząc się do projektu ustawy o ochronie przyrody, złożonego przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości, .