Wapno gaszone

Wapno gaszone

Gaszenie (lasowanie), to reakcja chemiczna tlenku wapnia z wodą i powstanie wodorotlenku . Wapno gaszone znajduje także inne zastosowanie w budownictwie. Wykorzystywane jest bowiem do bielenia ścian oraz sufitów budynków.

Wapno gaszone, wodorotlenek wapnia, Ca(OH) biała, bezpostaciowa substancja trudno rozpuszczalna w wodzie. Powstaje podczas reakcji wapna palonego . Wapno gaszone, czyli mówiąc fachowo wapno hydratyzowane było kiedyś nieodzowne przy budowie domu. Informacje o produkcie, najczęstsze skutki stosowania i zastosowanie dodatku chemicznego Wodorotlenek wapnia – Wapno gaszone – E526.

Wapno gaszone – nazwa techniczna wodorotlenku wapniowego (Ca(OH)2). Produkt, którego głównym składnikiem jest wodorotlenek wapniowy Ca(OH) . Największego spustoszenia narobiło wapno gaszone, którym morderca posypał zwłoki ofiar, żeby zatrzeć . Wapno palone to po prostu tlenek wapnia,czyli CaO. Co to jest wapno palone, wapno gaszone i zaprawa murarska.