Wapno sodowane granulowane

Wapno sodowane INTERSORB jest doskonałym absorbentem CO2; Przeznaczone jest do stosowania w zamkniętych układach anestetycznych; Charakteryzuje . Wapno sodowane, wapno kalcynowane, mieszanina wodorotlenku wapnia i wodorotlenku sodu z dodatkiem krzemianów i wody.

Wapno sodowane granulowane z indykatorem. Polsce producentem wapna sodowanego granulowanego z . Na bardzo krótkie nurkowanie drobna granulacja 1-5mm.

PL kupić wapno sodowane do scruber’a aksjalnego (grubo granulowane), może jest jakiś dobry i . Dla nurków rebreatherowych rekreacyjnych przeznaczone są dwa produkty dopasowane swoją granulacją do pochłaniaczy dostępnych na rynku: Sofnolime . Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem firmy Molecular Products w Polsce, Czechach i Słowacji. Dystrybuujemy całe portfolio produktów, z wyłączeniem oferty .