Wartość opałowa węgla

Wartość opałowa paliw stałych powinna być zawsze brana pod uwagę przy zakupie. Wysoka kaloryczność węgla, drewna czy peletu przełoży się na . Wartość opałową oblicza się korzystając z różnych zależności empirycznych.

CO i armaturaKopiaPodobnemar 20- Wartość energetyczna węgla, gazu, oleju i innych paliw – Decydując się na wybór ogrzewania domu podczas jego budowy lub modernizacji . Wartość opałowa to ilość energii uzyskiwana z kilograma paliwa stałego. Dlatego opłacalność zakupu pokazuje stosunek ceny do wartości opałowej — czyli cena za 1GJ ciepła zawartego w węglu. Liczy się to banalnie prosto: cena za .

W tabelach 1-zestawione zostały krajowe wartości WO i WE dla węgla dla poszczególnych. Wartość opałowa (kaloryczność) to ilość ciepła wydzielona przy zupełnym i całkowitym spalaniu. Wartość ta zawiera informacje na temat ciepła pochodzącego także ze skraplania.

Tani Opał – Odkryj węgiel na nowo! Wartość opałowa oznacza tą samą ilość ciepła, która wydziela się podczas całkowitego spalania natomiast nie .