Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub. Wniosek posiadacza nieruchomości, o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zawierający: 1) imię, nazwisko i adres albo . Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów nie stosuje się dla: 1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni .

Wniosek (do pobrania) O ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW. Możliwe jest przesłanie wniosku w postaci elektronicznej za pomocą platformy . Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów dla osób prawnych i innych jednostek. Biuletyn informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

MAZ-001– wniosek o wydanie zezwolenia na . WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów – który zawiera: imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i . Nowy wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Written by Gmina Boguty Pianki Hits: 16069.

Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów składa posiadacz nieruchomości. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów bez naliczania opłat (WGKiOŚ-6) od posiadacza nieruchomości, wieczystego użytkownika, .