Wody głębinowe

Wody głębinowe to wody podziemne występujące głęboko pod powierzchnią ziemi, izolowane od niej całkowicie. Wody podziemne – wody, zalegające pod powierzchnią Ziemi na różnych. Basen Dakoty, Wielki Basen Artezyjski).

Północnoatlantyckie wody głębinowe (ang. North Atlantic Deep Water, NADW) – masa wody o dużej gęstości, powstająca po zwiększeniu zasolenia i . Skorupę ziemską tworzą liczne warstwy geologiczne, które powstawały przez miliony lat. Są to warstwy zbudowane z różnych skał – iłów, . Wody podziemne to wszystkie wody występujące w glebie i w niżej leżących utworach z.

Wody głębinowe – są całkowicie odizolowane od powierzchni gruntu . Wody głębinowe – tworzą się bardzo głęboko pod powierzchnią ziemi, są wodami czystymi, mają stalą temperaturę, są typowe dla półpustyń i pustyń – na tych . Najlepsze do zaopatrywania w wodę gospodarstwa domowego są studnie głębinowe (albo inaczej rurowe lub wiercone). Pobierają wodę z pokładów skalnych, . Studnia głębinowa naturalnie filtruje wodę i nie potrzebuje chloru. Zapomnij o comiesięcznych rachunkach za wodę.