Wymagania kukurydzy

Kukurydza jest zbożem o dużych wymaganiach cieplnych. Równomierne wschody uzyskuje się dopiero w temperaturze 9-10ºC, ale kiełkuje już w glebie o . Kukurydza jest rośliną o dużych wymaganiach cieplnych.

Kukurydza ma niewielkie wymagania glebowe. Może wysoko plonować zarówno na glebach pszenno – buraczanych jak i na glebach żytnich. Kukurydza należy do roślin o relatywnie niskich wymaganiach glebowych.

Na lekkich glebach plony zależą od kultury roli, dostępności wody i stopnia . W ostatnich latach zainteresowanie uprawą kukurydzy intensywnie wzrasta, stąd w 20roku areał uprawy wyniósł ponad 7tys. Kukurydza jest obok pszenicy i ryżu jedną z trzech najważniejszych roślin. Uprawa, Jak uprawiać, Uprawa kukurydzy.

Jeśli chodzi o wymagania glebowe to też nie potrzebuje zbytnio dobrej jakości gleby. Nawożenie kukurydzy na ziarno jest działaniem, w którym trzeba się kierować. Kukurydza jest rośliną wymagającą dużo ciepła przez cały okres wzrostu.

Wiosenne przymrozki uszkadzają młode rośliny i dlatego kukurydzę sieje się późno, . Sukces w uprawie kukurydzy wyrażający się wysokimi plonami ziarna, zależy.

Współczesne podejście do nawożenia wymaga zbilansowania . Wymagania wodne kukurydzy są wysokie mimo oszczędnej gospodarki wodnej. Jej plony zależą od wystarczającej ilości opadów. Kukurydza jest rośliną o dużych wymaganiach klimatycznych. Większość odmian to typowe rośliny dnia krótkiego. W warunkach dnia długiego okres ich . Kukurydzę można uprawiać na różnych glebach z wyjątkiem podmokłych, zimnych, ciężkich, oraz zbyt lekkich i suchych.

Kukurydza jest rośliną o największym znaczeniu gospodarczym na świecie. Równomierne wschody uzyskuje się dopiero w temperaturze 9‑10°C, ale kiełkuje . Kukurydza jest rośliną o wysokich wymaganiach cieplnych i cechuje się stosunkowo powolnym rozwojem początkowym, z czego wynikają ograniczone . Kukurydza Pochodzi z Meksyku – początki uprawy datuje się na tys. Praktycznie nie występuje w odmianie dzikiej.

Wymagania glebowe: roślina wymaga gleb w dobrej kulturze, przewiewnych i szybko. Uprawa kukurydzy wymaga, by wiosną gleba została spulchniona tylko powierzchniowo, maksymalnie na głębokość .