Zanieczyszczenia chemiczne żywności

Zanieczyszczenia chemiczne żywności. Metale ciężkie: Pb, C Hg, As, Sn; Pestycydy. Metale ciężkie zawarte w żywności powyżej wartości .

Wiadomości ogólne dotyczące zanieczyszczeń żywności 1. Podział zanieczyszczeń żywności; Regulacje prawne; Przepisy prawne dotyczące zanieczyszczeń chemicznych żywności; Nadzór nad bezpieczeństwem . Chemiczne zanieczyszczenia mogą być dwojakiego pochodzenia: . Chemiczne zanieczyszczenia żywności są grupą najbardziej zagrażającą zdrowiu człowieka. Zanieczyszczeń fizycznych można uniknąć poprzez dokładne . Obok czystości mikrobiologicznej zawartość zanieczyszczeń chemicznych stanowi. Wśród zagrożeń chemicznych obecnych w żywności można wyróżnić takie, . Są to nowe substancje chemiczne, takie jak leki, pestycydy, dodatki, barwniki itp.

O to zapytaliśmy specjalistę od zanieczyszczeń chemicznych żywności Andrzeja Starskiego z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego . Termin ten obejmuje obecne w żywnośc chemiczne lub inne substancje obce człowieka lub powodować nieprzydatność.