Zapotrzebowanie rzepaku na mikroelementy

Zapotrzebowanie rzepaku na mikroelementy – tylko fakty! Rzepak jest rośliną o bardzo dużych potrzebach pokarmowych. Stąd też w praktyce stosując dokarmianie dolistne można pokryć całość zapotrzebowania rzepaku ozimego na mikroelementy, a tylko część na makroelementy .

We właściwym zaopatrzeniu roślin w mikroelementy istotną rolę odgrywa. Największe zapotrzebowanie na bor wykazują rośliny rzepaku w okresie od . Dla prawidłowego rozwoju roślin należy pamiętać o dostarczeniu im mikroelementów w odpowiedniej ilości. Słabsze gleby (klasa V i VI) nie nadają się do uprawy rzepaku.

Do fazy zielonego zwartego pąka można jeszcze zastosować dolistne nawozy mikroelementowe o składzie specjalnie dostosowanym do . Natomiast trzeba mieć na uwadze, że zapotrzebowanie rzepaku na azot. Rzepak największe zapotrzebowanie na składniki pokarmowe wykazuje w trakcie wiosennej. Aplikacji mikroelementów takich jak, mangan bor, cynk, miedź.

W uprawie rzepaku ma to fundamentalne znaczenie jesienią, gdyż to właśnie wtedy. Mikroelementy w rzepaku ozimym, zapotrzebowanie na poszczególne pierwiastki i skuteczne zaopatrzenie rzepaku ozimego w potrzebne . Rzepak jest szczególnie wrażliwy na niedobór trzech głównych mikroskładników: boru, molibdenu i . Producenci rzepaku wiedzą, że jest to bardzo wymagająca roślina, łakoma na. W jesiennym dokarmianiu mikroelementami rzepaku oczywiście na pierwszym. Jeżeli chodzi o molibden to samo zapotrzebowanie roślin na . Wysokie plony zbóż i rzepaku uzależnione są od sprzyjających.

Wiosenne nawożenie rzepaku jest bardzo ważne. Nie tylko azot powinien wejść w skład nawozów, lecz siarka, bor, mangan i inne związki. Jedną z faz krytycznych zapotrzebowania rzepaku na składniki pokarmowe jest. W praktyce uprawowej dokarmianie, nawożenie rzepaku mikroelementami koncentruje się przede wszystkim na pierwiastkach takich jak: bor (BORMAX) i .