Zasoby wody pitnej w polsce

O zasobach wody w Polsce mówili w radiowej Jedynce goście Porannych rozmaitości: Paweł Mikusek z Ministerstwa Środowiska, Przemysław . Człowiek jako źródło wody pitnej wykorzystuje słodką wodę, pochodzącą z wód powierzchniowych i podziemnych, która stanowi niecały całkowitych . Ocenia się, że prawie połowa zasobów wody pitnej znajduję się w Ameryce.

Zasoby słodkiej wody w Polsce są mocno ograniczone. Jak wynika z danych Eurostatu, na jednego mieszkańca przypada w naszym kraju . Przez lata melioracji, osuszania bagien i wycinania lasów w nieodpowiednich miejscach, w Polsce zasoby wody pitnej szacowane są na takie, . Zasoby wodne w Polsce są stosunkowo małe.

Na tle Europy pod względem ilości wody na jednego mieszkańca, biorąc pod uwagę państw, znajdujemy się . Głównym źródłem zasobów wodnych w naszym państwie są opady atmosferyczne, dostarczające nam całkowitego zasilania. Zasoby wód płynących Polski przypadające na mieszkańca w latach od. Roczne zapotrzebowanie na wodę o jakości wody pitnej w Polsce wynosi około 8.