Znakowanie trzody chlewnej

Nowe regulacje dotyczą zwłaszcza posiadaczy trzody chlewnej. Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR oznakowanie zwierzęcia, . Hodując trzodę chlewną rolnik musi oznakować wszystkie swoje zwierzęta.

Kolejny wymóg to oznakowanie świni tatuażem w przypadku, gdy . Hodowcy trzody chlewnej wyjaśniają, że trudno im będzie wywiązać się z nowych zasad dotyczących identyfikacji zwierząt. Kolczykowanie (zobacz: kolczyki dla świń)- założenie świni kolczyka usznego – Kolczyk zakłada się kolczykownicą w lewym uchu zwierzęcia, kolczyk zawiera . Strona z – Znakowanie trzody nowe zasady – napisany w Trzoda chlewna: Słyszal ktos o znakowaniu prosiat kolczykami podobno bedzie .

Tatuowanie i znakowanie świńKopiaPodobneOznakowanie świń polega na zakładaniu świniom kolczyka z numerem identyfikacyjnym stada, w przypadku świń innych niż hodowlane, kierowanych . Podobne zasady obowiązują w przypadku zamawiania kolczyków dla świń z tym, że są one znakowane numerem siedziby . Nowe zasady identyfikacji i znakowania zwierząt wchodzą w życie 18. Obowiązek znakowania świń w myśl ustawy z września 20r.