Zwalczanie chwastów w ziemniakach

Chwasty w ziemniaku można zwalczać podstawowymi sposobami, do których należą metody: mechaniczna i mechaniczno-chemiczna. Jednym z podstawowych warunków prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin ziemniaka jest utrzymanie plantacji w stanie wolnym od chwastów. Zwalczanie chwastów jest nieodzowne w towarowej produkcji ziemniaków.

Asortyment herbicydów do tego celu jest dość duży i pozwala na . Na plantacjach ziemniaka, w zależności od siedliska, występuje od do gatunków chwastów. Skład gatunkowy i stopień zachwaszczenia . Pomimo przedwschodowego zwalczania chwastów w ziemniakach, często są one wciąż obecne na naszych plantacjach.

Ziemniak jest rośliną mało konkurencyjną dla chwastów. Herbicydy do zwalczania chwastów w uprawie ziemniaka można stosować w następujących . Zwalczanie chwastów po wschodach ziemniaka z zastosowaniem metody mechanicznej należy zakończyć do momentu zwierania rzędów, . Floks – internetowy sklep ogrodniczy Floks – internetowy . Eliminowanie chwastów, obok zwalczania zarazy ziemniaka jest jednym z droższych elementów technologii produkcji ziemniaka. Herbicydami można zwalczać chwasty jedno- i dwuliścienne także już po wschodach ziemniaków. Ponieważ są to preparaty pobierane głównie przez liście .