Zwierzęta które wyginęły

Gatunki zwierząt, które wyginęły w ciągu naszego życia. Całkiem niedawno zamieszkiwały naszą planetę, lecz sukcesywnie były tępione przez człowieka. Oto wymarłe gatunki zwierząt, które wyginęły .

Może pokażcie wszystkie, które wyginęły do tej pory, co? Wyginęły z powodu zmian klimatycznych, które spowodowały przesunięcie terenów polowań. Zwierzęta te wymarły pod koniec XIX wieku. Tak jest w przypadku Polskiej Czerwonej Księgi Roślin (PCKR) oraz Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt (PCKZ), w której gatunki wymarłe na terenie kraju .

Kategoria grupuje hasła opisujące zwierzęta, które wyginęły. Wymarłe zwierzęta według okresu występowania (kategorii) . To rodzina wymarłych ptaków, które ostatnio zamieszkiwały rejony Nowej Zelandii. Z powodu działalności Maorysów wymarły ok. Gatunek wymarły (ang. extinct – EX) to taki, który wyginął wskutek działań.

Z opisów, a także z badań szkieletów wynika, że był zwierzęciem . Złota Piątka: Wymarłe gatunki, które wkrótce powrócą – Duration: 5:20.