Zwierzęta polne i łąkowe

Rośliny: mak polny ostrożeń mniszek pospolity koniczyna łubin konwalia majowa pierwiosnka jwżogłówka. Zobacz odpowiedzi na zadanie: Wymień zwierzęta żyjące na łące ? Mrówka łąkowa Image, Bocian biały Image, Jaskółka Image.

Jastrząb Image, Kret europejski Image, Lis Image. Wymień rośliny i zwierzęta żyjące na łące. Mieszkańcy lasu – zwierzęta żyjące w lesie – nowy film edukacyjny DLA DZIECI po polsku – Duration: 10:46.

Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa).

Luzula campestris (kosmatka polna) . Charakterystyczne dla łąk jest to, że korzenie i rozłogi roślinności łąkowej tworzą. Wycinają z gazet lub innych źródeł zwierzęta polne lub łąkowe i wklejają . Zapoznanie z fauną ekosystemu łąkowego. Wie, jakie zwierzęta można spotkać na łące.

Prócz pastwiskowego, jest nim jeszcze kleszcz łąkowy. Wzrost liczebności tych zwierząt doprowadził do tego, że również kleszczy zaczęło przybywać. Rozmowa przy obrazie łąki – Czy zwierzęta łąkowe mogą ochronić się same? Rabiańskie ekosystemy łąkowe, pastwiskowe i polne są środowiskiem życia wielu zwierząt.

Dla leśnych ssaków, jak dzik, sarna, jelenie są częstym miejscem . Rośliny łąkowe: trawy, podbiał pospolity, pierwiosnka lekarska, jaskier, kmieć błotna, mniszek. Zwierzęta spotykane na łąkach: pszczoły, trzmiele, motyle, biedronki, konik polny, żaby, ropuchy, pająki, w nocy ćmy, nietoperze, ptaki budujące . Miesiące kalendarzowe w świecie roślin i zwierząt. Anthus campestris) i (Anthus pratensis).