Żywienie cieląt

Program żywienia cieląt w I fazie odchowu (do 5. tygodnia). Program żywienia krów – wysoka wydajność i zdrowie. Aby uzyskać więcej informacji proszę kliknąć . Właściwy wychów młodzieży, pozwala hodowcy na uniknięcie strat zarówno w postaci niedostatecznego wzrostu i rozwoju zwierząt w . Strona z – Żywienie Cieląt – napisany w Żywienie bydła: jak żywicie swoje cieleta.

KopiaPodobnesty 20- Ważne jest podawanie ziarna kukurydzy i odpowiednie żywienie jałówki w. Odchów cieląt to przede wszystkim pewnego rodzaju priorytety.

Szczególnie ważny jest okres żywienia cieląt pokarmem płynnym, gdy nie mają one jeszcze w pełni rozwiniętego żwacza. Skoro siara z pierwszego mleka jest najważniejsza dla cieląt, bo ma najwięcej. Schemat żywienia cieląt przeznaczonych do chowu lub opasania w późniejszym okresie życia.

W odchowie cieląt istotną rolę odgrywa bardzo wiele czynników, jednak najistotniejszym, wpływającym na właściwy rozwój cieląt jest ich . Kiedy stosować mleko, a kiedy preparaty mlekozastępcze? I o czym pamiętać, decydując się na .