Żywienie drobiu mięsnego

Ptaki o użytkowaniu mięsnym wykazują naturalną zdolność pobierania. Radykalni przedstawiciele ekologicznej koncepcji żywienia drobiu . W chowie ekologicznym rezygnuje się z szybkiego odchowu i intensywnego żywienia na rzecz produktu .

Kury nieśne lekkie,; Kury mięsne,; Kury ogólnoużytkowe (nieśne średnio ciężkie),; Kury. Podstawę żywienia drobiu stanowią pasze roślinne, które muszą być . Produkcja drobiu jest gałęzią produkcji zwierzęcej ulegającą ciągłym. Stosując pszenżyto w żywieniu drobiu- mieszanki paszowe należy uzupełniać preparatami enzymatycznymi.

Paszę dla brojlerów bilansuje się tak, by spełniała wymagania pokarmowe ptaków w każdym wieku oraz zapewniała . Podstawę żywienia drobiu stanowią pasze roślinne, które muszą być uzupełniane. Mączki mięsna i mięsno-kostna dostarczają dużo białka i . Kury nioski Żywienie kur w chowie klatkowym. Kura rosa – jedna rasa, kilka odmian, a do tego doskonała kura mięsno-nieśna!

Kury należą do drobiu grzebiącego, podobnie jak indyki, perlice i przepiórki.