Żywienie drobiu

Dorota Jamroz AR we Wrocławiu W celu przywrócenia ptakom użytkowym większego komfortu bytowania, umożliwienia ruchu, . Kury należą do drobiu grzebiącego, podobnie jak indyki, perlice i przepiórki. Specyfika żywienia tego gatunku zwierząt wynika ze szczególnej budowy układu .

YWIENIE DROBIU Podstawę żywienia drobiu stanowią pasze roślinne, które muszą być uzupełniane dodatkami pochodzenia zwierzęcego. Podstawę żywienia drobiu stanowią pasze roślinne, które muszą być uzupełniane dodatkami pochodzenia zwierzęcego. Ziarno zbóż jest głównym pokarmem . Podczas intensywnego wzrostu ptaków lub produkcji nieśnej niezbędne jest odpowiednie żywienie drobiu.

Powinno się więc w żywieniu drobiu uwzględniać dodatki mineralne, np. Pszenica ze względu na swą korzystną wartość pokarmową powszechnie wykorzystywana jest w żywieniu drobiu. Użycie do żywienia brojlerów paszy dobrze zbilansowanej i wykonanej. Uwarunkowanie żywienia drobiu nieśnego wynika z budowy anatomicznej przewodu. Szczególnym okresem dla drobiu domowego, w tym kur niosek jest okres zimowy.

Gdy pojawią się niskie temperatury poniżej zera, kury . Stosując pszenżyto w żywieniu drobiu- mieszanki paszowe należy uzupełniać preparatami enzymatycznymi. Stosując wywar w żywieniu drobiu należy pamiętać, że jest to produkt charakteryzujący się dużą niejednorodnością i niestabilnym składem . Sześciofazowy program żywienia tych ptaków pozwala na pełne wykorzystanie potencjału genetycznego gatunku, przy zastosowaniu .

W chowie ekologicznym rezygnuje się z szybkiego odchowu i intensywnego żywienia na rzecz produktu . Paszę dla brojlerów bilansuje się tak, by spełniała wymagania pokarmowe ptaków w każdym wieku oraz zapewniała . W miarę rozwoju produkcji drobiarskiej i związanych z tym potrzeb paszowych zmieniono i udoskonalono dawki żywieniowe dla ptaków. Stosowane w żywieniu drobiu surowce paszowe różnią się między sobą znacznie pod względem strawności poszczególnych aminokwasów. Drób: Temat poświęcony żywieniu drobiu. Co należy dodawać do diety, czego unikać itp.

W czasach, gdy ludzie przywiązują coraz większą wagę do prawidłowego odżywiania się, istnieje konieczność dostarczania na rynek mięsa . Tak więc napiszę co nieco o żywieniu kur, skupiając się jednak na tym co. Można też kupować specjalistyczne pasze i mieszanki dla drobiu . Do drobiu zaliczane są ptaki gospodarskie hodowane w celu uzyskania z nich jaj, mięsa.